Studio Parkiet

WILGOTNOŚĆ PODŁOŻA

Bardzo istotną czynnością poprzedzającą ułożenie parkietu stanowi zbadanie wilgotności wylewki betonowej. Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 2%. Istnieje wprawdzie możliwość ułożenia parkietu na podłożu, którego wilgotność oscyluje pomiędzy 2 a 4% – jednak w takim wypadku konieczne jest zastosowanie gruntu odcinającego.

Tego rodzaju pomiary można dokonywać przy pomocy urządzeń elektronicznych. Bardzo precyzyjne wyniki uzyskuje się, badając posadzkę metodą „suszarkowo-wagową”. Polega ona na pobraniu próbki podłoża i porównaniu jej wagi w momencie pobrania z wagą po wysuszeniu. Metoda ta jest jednak dość czasochłonna i wymaga przekazania próbki do laboratorium.

Dużo szybciej wilgotność posadzki można określić metodą „karbidową”. Próbkę podłoża bada się przy pomocy urządzenia zwanego Higrometrem CM. Wynik pomiaru uzyskuje się już po kilkunastu minutach. Wprawdzie metoda „karbidowa” jest nieco mniej precyzyjna niż metoda „suszarkowo-wagowa”, pozwala jednak skrócić czas oczekiwania na wyniki do niezbędnego minimum. Jest również dużo tańsza.

Dlaczego odpowiednia wilgotność podłoża jest taka istotna? Jeżeli położymy podłogę parkietową na wylewkę o zbyt wysokim stężeniu cząsteczek wody, klepki mogą zacząć się odkształcać. Dlatego też zaleca się zachowanie określonych odstępów czasowych pomiędzy wylaniem posadzki a kładzeniem parkietu. W przypadku wylewki wykonanej przy pomocy miksokreta czas oczekiwania powinien wynosić około miesiąca. Natomiast w przypadku stosowania tradycyjnej betoniarki – około trzech miesięcy.

CSS